head_bg

các sản phẩm

  • 3-Amino-1, 2, 4-Triazole

    3-Amino-1, 2, 4-Triazole

    Tên sản phẩm: 3-Amino-1,2,4-Triazole Aminotriazole; Thuốc trừ cỏ 3-Amino-1H-1,2,4-Triazole; CAS: 61-82-5 Công thức phân tử: C2H4N4 Trọng lượng phân tử: 84,08 độ ổn định: Ổn định. Không tương thích withiron, đồng, nhôm, axit, kiềm, mạnh mẽ hóa chất, axitchloride, axitanhydrides.Formschelateswithsomemetals.Moisturesensitive. Tính chất hóa học Chất rắn kết tinh. Nó có thể hòa tan trong nước, metanol, etanol và cloroform, nhưng không tan trong ete và axeton. Lưu trữ và vận chuyển chara ...