head_bg

các sản phẩm

  • Guanidine hydrochloride

    Guanidine hydrochloride

    Tên sản phẩm: Guanidine Hydrochloride Aminoformamidine hydrochloride hoặc Guanidinium chloride Hình thức: cục màu trắng hoặc hơi vàng. Dữ liệu tính chất vật lý 1. Tính chất: cục trắng hoặc hơi vàng 2. Điểm nóng chảy (℃): 181-183 3. Tỷ trọng tương đối (g / ml, 20/4 ℃): 1.354 4. Độ hòa tan: 228g trong 100g nước, 76g trong 100g metanol và 24g trong 100g etanol ở 20 ℃. Hầu như không tan trong axeton, benzen và ete. 5. Giá trị PH (dung dịch nước 4%, 25 ℃): 6.4 Tính chất và độ ổn định Sản phẩm này không ...