head_bg

các sản phẩm

  • 3-Amino-5-mercapto-1, 2, 4-triazole

    3-Amino-5-mercapto-1, 2, 4-triazole

    Tên sản phẩm: 3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole 3-Amino-1,2,4-triazole-5-thiol; 5-amino-4h-1,2,4-triazole-3-thiol; ATSA CAS: 16691-43-3 Công thức phân tử: C2H4N4S Trọng lượng phân tử: 116,14 Hình thức và tính chất: bột màu trắng xám Mật độ: 2,09 g / cm3 Điểm nóng chảy:> 300 ° C (lit.) Điểm chớp cháy: 75,5 ° C Tỷ lệ: 1,996 Hơi nước áp suất: 0,312mmhg ở 25 ° C Công thức cấu tạo: Sử dụng: Làm chất trung gian dược phẩm và thuốc trừ sâu, Nó có thể được sử dụng như phụ gia của mực bút bi, chất bôi trơn và ...