head_bg

các sản phẩm

  • Aminoguanidine Bicarbonate

    Aminoguanidine Bicarbonate

    Tên sản phẩm: Aminoguanidine Carbonate; Aminoguanidine hydro cacbonat CAS: 2582-30-1 Trọng lượng phân tử: 136,11 Điểm nóng chảy :: 166 độ Công thức phân tử: CH6N4H2CO3 Công thức cấu tạo: Công dụng: chủ yếu được sử dụng cho thuốc nhuộm công nghiệp được sử dụng để điều chế 3 - amino-5 - carboxy-12,4-triazole và tổng hợp cation đỏ 2BL, X-GRL cho ma túy tổng hợp Trapidil, propionamidine hydrazone; thuốc trừ sâu, còi furosemide xổ hydrazone và như vậy. Phim màu cũng ...